CV onderhoud  HK&I Techniek

Geachte klant,

HK&I Techniek doet het onderhoud aan gasverbrandingsinstallaties volgens de gasketel wet die vanaf 1 april 2023 van kracht is.
De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij gedeeltelijk aan u door. Namelijk het aan- en afmelden bij de certificerende instantie (CI).

Wanneer wij bijvoorbeeld een cv-ketel hebben geïnstalleerd of onderhoud hebben gepleegd aan uw cv-ketel. De installateur maakt extra kosten voor de certificering. Monteurs hebben een opleiding gedaan , we hebben speciaal meetapparatuur moeten aanschaffen.

Ook vindt er controle plaats of het installatiebedrijf aan de wettelijke eisen blijft voldoen.
De extra eisen die aan ons bedrijf worden gesteld, brengen kosten met zich mee welke wij gedeeltelijk doorberekenen naar de klant.

 Neem Contact Op
Waarom kiezen voor HK&I Techniek?


 

Professioneel Onderhoud

Wij bieden betrouwbaar en professioneel onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallaties, volgens de nieuwste regelgeving.

 

Veiligheid Geëxperimenteerd

Onze monteurs zijn gecertificeerd en gebruiken de beste apparatuur om de veiligheid van uw installaties te garanderen.

 

Tevredenheid Gegarandeerd

Onze klanten waarderen onze snelle en betrouwbare service. Uw tevredenheid is onze prioriteit.


Neem Contact Op 

BIJ ONDERHOUD AAN GASAPPARATEN MAKEN WE ONDERSCHEID TUSSEN DE VOLGENDE CV KETELS:

 • HR toestellen
 • Gesloten VR cv ketels
 • Open geisers
 • Gesloten geisers
 • Open VR cv ketels

ONDERHOUD OPEN GEISER

Het onderhoud van een open geiser is van groot belang om de veiligheid en efficiëntie van het apparaat te waarborgen. Open geisers nemen lucht uit de omgeving en kunnen, indien niet goed onderhouden, risico’s met zich meebrengen zoals koolmonoxidevergiftiging. Daarom is regelmatig onderhoud door een professionele installateur noodzakelijk.

 • Reinigen inspuiters en reinigen brander
 • Schoonmaken binnenwerk
 • Controle CO
 • Temperatuur controle en controle water hoeveelheid

Neem Contact Op

ONDERHOUD GESLOTEN VR CV KETEL

Het onderhoud van een gesloten VR (Verbeterd Rendement) CV-ketel is essentieel voor de veiligheid, efficiëntie en levensduur van het apparaat. Gesloten VR-ketels zijn ontworpen om efficiënter te werken dan oudere modellen, maar vereisen nog steeds regelmatig onderhoud om optimaal te presteren.

 • Reinigen in spuiters en reinigen brander
 • Warmtewisselaar schoonmaken
 • Brander druk afstellen
 • Ventilator schoonmaken en inspectie rookgasafvoersysteem
  controle lekkages
 • Ontsteekpen controle en rookgasanalyse uitvoeren

Neem Contact Op

ONDERHOUD HR CV KETEL

Het onderhoud van een HR CV-ketel is cruciaal voor een efficiënte en veilige werking. Een goed onderhouden ketel zorgt niet alleen voor een optimale warmteafgifte en lagere energiekosten, maar vermindert ook de kans op storingen en verlengt de levensduur van het apparaat. Jaarlijks onderhoud door een erkende installateur is aanbevolen. Tijdens dit onderhoud worden onderdelen gecontroleerd en gereinigd, zoals de brander, warmtewisselaar en afvoerpijp. Ook wordt de waterdruk nagekeken en eventueel bijgevuld. Door regelmatige inspectie en onderhoud blijft de CV-ketel betrouwbaar en efficiënt functioneren, wat bijdraagt aan een comfortabel en zorgeloos binnenklimaat.

 • Reinigen inspuiters en reinigen brander
 • Warmtewisselaar schoonmaken
 • Brander druk afstellen en rookgasmeting uitvoeren
 • Controle lekkages
 • Ontsteek pennen controle en rookgas analyse uitvoeren

Neem Contact Op

Gasketelwet vanaf 1 april 2023: dit verandert er.

1 april 2023 treedt de Gasketelwet in werking. Vanaf dat moment mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden verrichten aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen. Zowel bedrijf als monteur moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap (CO-erkenning).

Het invoeren van deze nieuwe wetgeving betekent dat installateurs noodgedwongen meer kosten maken. Bijvoorbeeld door het certificeren van de organisatie, medewerkers en administratie. Maar ook doordat er, vanwege verplichte uitgebreidere controles, meer tijd gaat zitten in de werkzaamheden. Hierdoor stijgen de kosten voor onderhouds- en service-contracten.

Waarom wordt de Gasketelwet ingesteld?

De Gasketelwet is in het leven geroepen om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren en zo koolmonoxide ongevallen te verminderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in 2015 een rapport over het werken aan gasverbrandingsinstallaties en de gevolgen hiervan. Hierin werden met name de gevaren van koolmonoxide belicht. Jaarlijks raakten er meer monteurs gewond aan een verhoogde concentratie koolmonoxide dan gedacht. In ernstige gevallen kwamen zij zelfs te overlijden. Dit was de aanleiding voor een wettelijk kader dat het aantal slachtoffers terug moet dringen. Namelijk de Gasketelwet.

Deze wet is opgenomen in het Bouwbesluit (§1.8). Hierin staan alle voorschriften waar bouwwerken aan moeten voldoen, zoals veiligheid. Dit heeft betrekking tot alle werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen.

Inwerkingtreding: 1 april 2023

Omdat het invoeren van de Gasketelwet meerdere malen is uitgesteld, schreef Techniek Nederland een brief aan minister Hugo de Jonge om de ernst van de situatie te benadrukken. Toch is de deadline van 1 januari 2023 verschoven naar 1 april 2023.

Schakel een gecertificeerd bedrijf in

Alle installatiebedrijven en monteurs moeten zich dus voor 1 april 2023 certificeren. Verrichten zij na die datum toch werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen zonder certificering, dan riskeren zij een hoge boete. Daarnaast is het ook strafbaar voor particulieren om niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie van cv-ketels.

Controleer dus of de partij gecertificeerd is, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

 

HK&I Techniek