1. INLEIDING

HK&I Techniek, gevestigd aan Schellingweg 15-D, 1507 DR Zaandam, Nederland (website url: www.hkitechniek.nl), waardeert uw zakelijke relatie en uw vertrouwen. Als Nederlands bedrijf zijn wij gespecialiseerd in het bieden van technische diensten en oplossingen. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken en beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door, zodat u onze opvattingen en praktijken ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe wij daarmee zullen omgaan begrijpt. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met deze verklaring.

2. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:
Identiteitsgegevens omvat voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator.
Contactgegevens omvat factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
Technische Gegevens omvat internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser-plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
Gebruiksgegevens omvat informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
Marketing- en Communicatiegegevens omvat uw voorkeuren in het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

3. HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
– Om onze diensten aan u te leveren en uit te voeren.
– Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of die wij denken dat voor u interessant kunnen zijn.
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.
– Voor marktonderzoek en analyse om onze producten en diensten te verbeteren.

4. UW RECHTEN

Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking van uw gegevens te beperken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waarop we hebben vertrouwd op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

5. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

E-mail: info@hkitechniek.nl
Post: Schellingweg 15-D, 1507 DR Zaandam, Nederland
Wij streven ernaar om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoek te reageren.

6. DATALEKKEN

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. In het onwaarschijnlijke geval van een datalek zullen wij voldoen aan onze verplichtingen door de relevante autoriteiten te informeren zoals vereist door de AVG en, indien van toepassing, zullen wij u zonder onnodige vertraging informeren over het lek en de genomen maatregelen om de gevolgen ervan te beperken.

7. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, dus controleer deze regelmatig op updates. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u waar mogelijk direct informeren of de wijzigingen opvallend aankondigen op onze website.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u sterk aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van sites of diensten van derden.

9. KLACHTEN

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij zouden het echter waarderen als u in eerste instantie uw klacht bij ons kenbaar maakt, zodat wij de mogelijkheid hebben om het voor u op te lossen.